LANDSTINGET DALARNA

Fritt att själv välja vårdcentral

Landstingsfullmäktige enades över blockgränserna igår och klubbade igenom det som ska kallas Hälsoval. Det innebär att alla i Dalarna själva får välja vilken vårdcentral de ska tillhöra, från och med årsskiftet.

Att landstinget inför ett fritt vårdval innebär att även privata vårdgivare ha rätt att etablera sig och ta emot patienter, om de uppfyller landstingets krav.

Vårdcentralerna och privata vårdgivare får en sjukvårdspeng beräknat efter antalet patienter som valt just dem.

De personer som själva inte gör ett aktivt val kommer att tillhöra den vårdcentral där de senast var inskrivna.