Riskerar böter för kvarlämnad traktor

Gagnefs kommun begär att miljödomstolen dömer ut ett vite på 5 000 kronor mot en man som inte brytt sig om att forsla bort en gamla skogsmaskin från en plats vid en skogsväg.

Enligt kommunen har maskinet läckt olja och den anses därmed vara en miljörisk.