ÄLVDALEN

Ärende om ansvarfrihet sköts upp

Det blev inget beslut i kommunfullmäktige i Älvdalen igår om ansvarsfrihet för socialdemokratiska kommunalrådet Myr Herbert Halvarsson och vice kommunalrådet Peter Nygren, folkpartiet.

Det var förra året som Myr Herbert Halvarsson och Peter Nygren själva skrev själva under ett avtal om fjärrvärme utan att ta upp ärendet i nämnden. Det här vill varken revisorerna eller oppositionen ge dem ansvarsfrihet för.

Efter en lång debatt beslutade kommunfullmäktige igår att ärendet återremiteras och tas upp igen när fullmäktige tagit del av den polisutredning som pågår och en skrivning från de auktoriserade revisorerna.