"Mordförsöksdömd bör frias"

Den 48-årige man från Västerdalarna som Mora tingsrätt dömt till rättspsykatrisk vård för bl a fyra fall av mordförsök på sina tre barn har överklagat domen till Svea Hovrätt. Försvarsadvokaten vill att mannen i första hand frikänns på alla åtalspunkter, i andra hand döms för lindrigare brottrubriceringar.

Mora tingsrätt ansåg det styrkt att mannen en kväll i mars åkte ut med barnen i bil och sedan försökte döda alla tre genom att leda in avgaser i kupéutrymmet.

Tingsrätten ansåg det också bevisat att mannen omedelbart därefter knivstuckit det äldsta barnet - en 8-årig flicka.

Men mannen förnekar brott. När det gäller gasningen skriver hans förvarsadvokat att det saknas bevisning för det.

Under alla förhållandet har 48-åringen själv avbrutit försöken, menar försvaret, som också hävdar att mannen på grund av psykisk störning inte varit medveten om sitt handlande och därmed saknat uppsåt.

Inte heller när det gäller knivangreppet mot dottern anser försvaret att mannen haft någon avsikt att skada. Det handlade i stället om en frustration och vrede över den situation som familjen hamnat i.

I överklagandet till hovrätten sägs det att 48-åringen är en kärleksfull fader. Försvaret vill att mannen frikänns helt, alternativt döms för lindrigare brott.