Landstinget DO-anmält

En man som inte fick tolkhjälp anmäler nu landstinget Dalarna till DO, diskrimineringsombudsmannen.

Mannen anser sig diskriminerad uppger i sin anmälan att han känner sig fråntagen möjligheten att vara delaktig i samhället.

Enligt anmälaren uppgav landstinget att tolkbrist var anledningen till att han inte fick någon tolk.