Statliga pengar till äldrevård

Regeringen delar nu ut 1,3 miljarder i stimulansbidrag till kommuner och landsting för vård av äldre. Dalarnas kommuner får tillsammans drygt 32,5 miljoner kronor, och landstinget får drygt 12 miljoner kronor.

Pengarna ska användas till att utveckla vården och omsorgen om äldre.