Dom mot Vasaloppet står fast

Nu står det klart att Vasaloppet förlorat en mångårig skattetvist.
Regeringsrätten har beslutat att inte pröva skattetvisten och därmed står kammarrättens dom fast. Vasaloppet får inte göra avdrag med 10 miljoner kronor för bland annat blåbärssoppa och bullar för åren 2002 och 2003.

Det är en tvist mellan Vasaloppets Marknads AB och Skatteverket som nu fått sitt slut. Tvisten handlade bland annat om att Skatteverket ansåg att Vasaloppet lade kostnader i marknadsbolaget som kan dra av dem i deklarationerna och vinsterna i idrottsföreningen som inte behöver betala skatt.