Rättvik

Badförbudet delvis hävt

Nu går det att bada igen i Rättviken.
Vattenproverna utanför campingen och badplatsen är klara och visar att vattnet går att bada i.

Badförbud råder dock fortfarande norr om Rättviks kyrka fram till Kapplaskogen.
Vattenproverna där är ännu inte klara. Dessutom har avloppsvattnet från den brustna vattenledningen troligen strömmat norrut mot Kapplaskogen.