Datainspektionen granskar landsting

Datainspektionen riktar kritik mot landstingen i Sverige för att sjukhuspersonal utan behörighet tjuvläser patienters journaler.
Landstinget Dalarna tillhör inte länen som blivit granskade i den här omgången men tar ändå kritiken på allvar.

Så sent som i mars i år polisanmälde landstinget en läkare och en sjuksköterska på en vårdcentral i länet för sekretessbrott och dataintrång.