Spräckte satsning på psyksjuka unga

Ungdomar i Dalarna med svåra psykiska problem kunde haft tillgång till en bättre vård idag. Massor av jobb och pengar satsades på att bilda ett ungdomspsykiatriskt länsteam. Men planerna sprack då inte alla kommuner ville vara med och satsa pengar på samarbetet.

2006 startade ett projekt kallat Dala Ungdom. Det skulle bli ett samarbete mellan Dalarnas 15 kommuner och landstinget. Under ett år jobbade en grupp från psykiatrin och socialtjänsperson med att planera för ett länsteam med specialpersonal.

Länsstyrelsen och landstinget bidrog med pengar. Men när man var framme vid det slutliga beslutet sa tre kommuner klart nej. Säter, Vansbro och Leksand ville inte satsa några pengar. Och eftersom förutsättningen var att alla kommuner skulle stå bakom så föll hela projektet.