Faluföretag får ta grus ur täkt

Falubaserade företaget Dala Berg får ta grus ur en täkt i Säfsen i Ludvika. Det har miljödomstolen nu slagit fast. Det är Ludvikas miljö- och byggnämnd som försökt stoppa att företaget skulle få tillstånd, men förlorat.

Miljö- och byggnämnden i Ludvika har konstaterat att företaget Dala Berg är polisanmält för att ha misskött sig i Vansbro. Företaget är bland annat polisanmält för att bedrivit täktverksamhet utan tillstånd, för att ha eldat miljöfarligt avfall och hanterat farliga kemikalier på ett vårdslöst sätt.

Miljö- och byggnämnden ville därför att Dala Berg inte skulle få tillstånd att ha någon verksamhet vid bergtäkten i den egna kommunen.

Men miljödomstolen konstaterar att det inte finns någon rättslig dom som säger att Dala Berg har agerat fel eller begått miljöbrott. Något åtal för miljöbrott har inte väckts.

Eftersom det inte finns någon rättslig utredning som visar att miljö- och byggnämnden har fog för att stoppa Dala Berg så säger miljödomstolen att företaget ska få tillstånd till brytning.

Agneta Iderot
agneta.iderot@sr.se