rättvik

Kritik mot vanvård i Rättvik

Rättviks kommun får nu allvarlig kritik av länsstyrelsen för brister i organisationen i sin äldrevård. Lotta Ekblom, som anmält Rättviks Kommun för vanvård av hennes 90-åriga mamma, anser sig ha fått rätt.

 - Jag blev nästan euforisk! De har gett mig rätt på alla punkter, säger Lotta Ekblom.

Det var i vintras som Lotta Ekblom hittade flera svåra trycksår på sin mamma efter det att hon vistats i ett halvår på ett av Rättviks äldreboenden. Vanvård menade hon och anmälde både till länsstyrelen och socialstyrelsen.

Länsstyrelsen konstaterar nu att kommunen brutit mot socialtjänstlagen. Det saknas samarbetsrutiner mellan enhetschef och sköterskor på det aktuella boendet. Det finns också brister i den individuella patientplaneringen och dokumentationen. Och det saknas rutiner för hur fel och brister i vården hanteras.

- Det är tragiskt att det måste till en människa som kommer i från sjukvårdsorganisationen själv för att göra en sådan här anmälan. Det här är ju saker som de själva borde arbeta med dagligen, säger Lotta Ekblom.

Senast 7 september kräver länsstyrelsen att kommunstyrelsen i Rättvik redovisar åtgärder för att rätta till bristerna.

Socialstyrelsens utlåtande vad gäller eventuella medicinska misstag kommer senare.

Lena-Maria Busk
lena-maria.busk@sr.se