Avesta

Förundersökning mot tjänsteman

Åklagaren har beslutat inleda en förundersökning mot den högre tjänsteman vid Outokumpu i Avesta som misstänks ha förskingrat pengar. Företaget själv polisanmälde tjänstemannen som fått sluta vid företaget. Hur mycket pengar förskingringen handlar om vill företaget inte kommentera.

– För ungefär en månad sedan anmälde vi en högre tjänsteman hos oss som vi misstänker har förskingrat pengar för företagets räkning, säger Elisabeth Hansson på Outokumpus pressavdelning.

I vilken form förskingringen har skett vill företaget inte gå in på.
– Vi har lämnat över det till polisen, som utreder ärendet. Vi ser väldigt allvarligt på det här, därför gör vi en polisanmälan för det här ska bli utrett på ett riktigt sätt.

Vad har hänt med den ni misstänker?
– Den personen arbetar inte kvar vid företaget idag, säger Elisabeth Hansson.

Lena-Maria Busk
lena-maria.busk@sr.se