Ludvika

Skola för kritik för passivitet

Skolinspektionen kritiserar Ludvika kommun för att skolan har varit alltför passiv när en elev utsattes för kränkande behandling.

Bland annat ska eleven ha utsatts för sparkar och slag av en annan elev vid en skola i kommunen. Eleven har sedan fått flytta runt mellan flera skolor.

Ludvika kommun ska senast i oktober i år redovisa vad man gjort för den kränkta eleven och hur man i framtiden ska motverka kränkande behandling.

Dalanytt
dalanytt@sr.se