Bönder visade sitt missnöje

Bönderna i Leksand har fått nog, och idag demonstrerade bönderna med sina traktorer. De vill att byggnadsnämnden i framtiden inte ska ge bygglov till nya hus alltför nära befintliga jordbruk. Ett 30-tal traktorer deltar i demonstrationen, rapporter Dalanytts utsände.

Demonstrationen handlar om att bönderna är oroliga för att det kan bli problem i framtiden med att till exempel nya grannar som kommer att klaga på bonderiet.

Dalanytt
dalanytt@sr.se