Mockfjärd

Bygglager följer inte regler

Konsumentverket har gjort en stor undersökning av hur företag sköter ångerrätt och reklamationer vid köp över internet. Bygglagret i Mockfjärd är ett av dem företag som inte följer reglerna. Senast i augusti vill Konsumentverket ha svar från företaget hur man tänker ändra i sina avtalsvillkor.