Avesta

Utökat stöd till elev överklagas

Omsorgsstyrelsen i Avesta vill inte att en tioårig särskoleelev ska få personlig assistent under skoltid på fritids. Länsrätten däremot har tidigare medgett i en dom att tioårigen har rätt att få en personlig assistent. Omsorgsstyrelsen överklagar nu domen till kammarrätten. De menar att tioåringen inte behöver assistans mer än det som redan finns i särskolan.