Varning för höga vattenflöden

SMHI utfärdar nu en klass 1-varning för höga vattenflöden i små och medelstora vattendrag i ett stråk från Mora ner mot Avesta. Markerna är mättade och även måttliga regnmängder medför ökande flöden.