Falu lasarett:

Problem med överbeläggningar

Medicinkliniken på Falu lasarett har i sommar stora problem med överbeläggningar. Till exempel har det ofta varit så mycket som tio patienter fler än det finns plats för. Nu hat överläkaren vänt sig till Socialstyrelsen för att diskutera överbeläggningen

Överläkare Henrik Ferling säger till Dalanytt att det här innebär en tung arbetssituation för personalen och att patienter måste läggas i korridorerna.

Antalet platser på medicinkliniken har tidigare dragits ner, från 67 till 60. En annan av klinikens överläkare, Mikael Köhler har nu, i egenskap av ordförande för Svensk Internmedicinsk förening, vänt sig till Socialstyrelsen. Han vill diskutera om överbeläggningen medför att patienterna får en sämre vård.

Dalanytt
dalanytt@sr.se