Säter

Vattnet i Säter - nära att rinna över

Räddningstjänsten, frivilliga och kommunanställda har arbetat under natten att försöka stoppa vattnet att rinna över dammen i sjön i Ljustern. Det återstår bara tio centimeter kvar tills vattnet kommer över de vallar som byggts upp. Om vallarna inte håller kommer vattnet att ta vägen genom centrala Säter och in ner i Säterdalen, säger Torbjörn Orr, säkerhetssamordnare för Säters kommun.