Lärarjobben minskar i Dalarna

Antalet utannonserade lärarjobb i Dalarna har halverats jämfört med förra året. Lärarförbundet är oroliga för att konsekvensen blir större barngrupper och ökad press på de lärare som arbetar kvar i skolan.

- De lärare som blir kvar ska utföra mera arbete i ibland mindre lokaler eftersom man gör besparingar även där. Vi befarar att det blir fler utarbetade lärare, säger Gunilla Bohlin vid Lärarförbundet i Falun. - Även eleverna drabbas, dels de som behöver mera stöd men även de som är riktigt duktiga, fortsätter hon. Lärarförbundets statistik visar att det under årets första fem månader utannonserades 276 lärarjobb i Dalarna jämfört med 715 under samma period förra året.

Företrädare för Lärarförbundet menar att kommunerna passar på att dra in på skolan när barnkullarna blir mindre men att besparingarna är större än vad elevminskningen visar. De lediga jobb som finns för lärare idag är ofta tjänster som kräver specialkunskaper och Lärarförbundet råder studenter och redan verksamma lärare att vidareutbilda sig för att öka sina chanser till arbete. Gunilla Bohlin på Lärarförbundet i Falun framhåller att besparingar sker inom alla kommunens områden på grund av lågkonjunkturen men att hon är bekymrad över skolans framtid. - Vi känner stor oro inför nästa år då lågkonjunkturen slår till med full kraft, förklarar hon.