Mordutredning ska granskas

Nu ska utredningen av mordet på 31-åriga Pernilla Hellgren i Falun år 2000 granskas av rikspolisstyrelsen och åklagarmyndigheten. Fallet fick sin lösning först åtta år efter att mordet begåtts - när Engla Höglunds mördare Anders Eklund erkände mordet även på Pernilla Hellgren.

Utredningen ska gås igenom för att se hur polisen och åklagarmyndigheten i Dalarna hanterade fallet. Granskningen sker dels på begäran av polisen i Dalarna och dels på grund av att fallet blev kritiserat. Arbetet beräknas vara klart i mitten av december.