Fortfarande kritiskt i Säter

Läget är fortfarande kritiskt i Säter, även om vattennivåerna sjunkit något det senaste dygnet. Arbetet med att bygga fördämningar fortsätter, och många Säterbor är oroliga för hus och egendom.

– Jag är jätteorolig. Mitt hus ligger precis vid dammen där nere vid kvarnbron men jag kan inte göra någonting, säger Monika Abrahamson, boende i Säter.
– Det är fruktansvärt som det ser ut nu, man vet inte hur det kommer att sluta, säger David Westerberg också boende i Säter.

Just nu ser kommunen över invallningarna man byggde i natt.
– Vi hade sex personer som byggde fram till midnatt och sedan fyra som var med och justerade hela natten, så nu har vi fått en höjning med 15-20 centimeter på alla skyddsvallar, säger Torbjörn Orr, säkerhetssamordnare på Säters kommun.

Idag har man kontrollerat skyddsvallarna och mätt vattenhöjden och vattenståndet har inte höjts mer 3-4 centimeter på tisdagen.

– Nu väntar vi på att det ska stabiliseras och helst börja sjunka, säger Orr.

Nu ska man göra en invallning närmare sågverket för det är risk att det rinner över längre bort.

– Sen kommer vi bevaka det här dygnet runt och se så inte vattnet tar några oönskade vägar. Problemet vi har just nu är att vi har två åar som rinner in och har tillflöden från två håll och vi har bara ett utflöde i dammen.

Vad ska hända för att det ska bli ett kritiskt läge igen?
– Att vi får skyfall eller ihållande regn i en eller två dagar. Då fylls det på igen i alla sjöar och då kommer det hit ner igen, säger Torbjörn Orr.