Borlänge

Vill leda om dikena

Borlänge Energi har nu undersökt hur översvämningar kan motverkas. Bland annat föreslås att leda om dikena i bostadsområdet Färjegårdarna som drabbade hårt i förra veckan av skyfallet.

Bostadsområdet Färjegårdarna drabbades hårt i förra veckan under skyfallet. Nu har det visat sig att det var stopp i en parkbrunn, som gjorde att det blev en smärre sjö mellan villorna. Även regnvattnet från åkrarna hade svårt att rinna undan från dikena.

Som förslag på åtgärder finns att leda om dikena, att dubbla dagvattenledningarna i området eller att rensa inloppet till den ledning som finns oftare. En oberoende konsult tittar just nu de olika alternativen.

Dalanytt
dalanytt@sr.se