Kriskommunerna får godkänt

Översvämningsproblemen håller ett fast grepp om Dalarna, och kommunerna sjösätter sina beredskapsplaner på löpande band. Och än så länge får de drabbade kommunerna godkänt betyg av Länsstyrelsen Dalarna ur beredskapssynpunkt.

– Som jag uppfattar det så har man reagerat snabbt när det väl händer någonting och man hanterar situationen löpande med en höjd beredskap och vidta de åtgärder man kan göra, säger Lars-Håkan Jönsson, chef för plan- och beredskapsenheten på Länsstyrelsen Dalarna som bland annat ansvarar för krisberedskap och räddningstjänst.

Men alla är inte lika positiva, idag till exempel, säger säkerhetssamordnaren i Falun och menar att beredskapen i länet är usel och pinsamt dålig.

– Det är alltid så när det händer någonting akut, att man då tycker att man borde haft någon som skulle suttit i någon central och fångat upp det här. Det finns bara på nationell nivå, det finns ingen i någon kommun eller hos länsstyrelsen som bevakar läget kontinuerligt. Jag håller med om att det kan bli bättre, men jag håller inte med om att det är uselt för det är det definitivt inte.

Peter Johansson
peter.a.johansson@sr.se