Viltolyckorna ökar i Dalarna

Det första halvåret i år har olyckorna ökat med nio procent, jämfört med samma tid förra året, skriver Falu-kuriren idag. I Dalarna är det rådjur som är den största orsaken till olyckorna. Trots ökningen ligger länet ändå under riksgenomsnittet i Sverige - där viltolyckorna ökat med 15 procent.