Översvämningarna i Säter:

Försöker rädda dammen

I Säter har vattennivåerna stabiliserats och vattnet stiger inte längre. Men oron är stor för att nya regn ska förvärra situationen, och nu arbetar kommunen intensivt med förebyggande åtgärder för att rädda dammen i sjön Ljustern.

– Vi har en betongmur här i dammen som går bort mot sågverket bredvid dammen och den ligger 35 centimeter under vattennivån, och där har vi lite problem med vattentrycket. Vi kommer sätta ”storsäck” som det heter, en kubiks-säckar kommer vi att fylla med sand och stapla upp som en skyddsbarriär så vi säkrar hela det området, säger säkerhetsansvarige Torbjörn Orr i Säter.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tidigare räddningsverket, har kört upp material som ska hjälpa kommunen.