Vattenregleringsföretagen: Läget har stabiliserats

Säter och Ludvika är långt ifrån de enda områden i Dalarna som har onormalt höga vattennivåer. Områden runt Dalälven och Siljan hör också till den skaran.

Peter Calla vid Vattenregleringsföretagen i Östersund har ansvar för Dalälven och Siljan.

- Det har regnat mycket där, och följden har blivit att det rinner vattnen i vattendragen och vattenmagasinen fylls på, säger Calla.

Peter Calla avfärdar risk för översvämning. Och trots att Västerdalsälven är oreglerad är det ingen fara, säger han:

 - Nu verkar tillrinningen till området stabilseras.