Bör anpassas för kraftiga regn

Kraftiga skyfall som spolar bort vägar och stänger av broar och översvämningsrisk på flera håll, det har präglat Dalarna den senaste tiden. Och samhället bör anpassas för kraftigare nederbörder i framtiden, detta menar Sveriges kommuner och landsting. Till exempel på VA-system, vattendomar och vattenregleringar.

- När man bygger nytt försöker man planera för att klara kraftigare nederbörd och klimatsvängningar som vi får successivt med dem klimatförändringar vi står inför. Men i befintlig bebyggelse kan det behövas anpassningar, säger Ann-Sofie Eriksson, sektionschef på Sveriges kommuner och landsting.

- Det kan vara på VA-system, det kan vara vattendomar, vattenregleringar med mera för att säkra vattenflödena.

Borde man bygga större?
- Man måste titta på hur det ser ut i de enskilda fallen och det har vart en nationell utredning som har tittat på hur Sverige behöver anpassa sig som helhet. De stora frågorna är de större sjöarna där det är störst risk för översvämningar.

Det är både kommuner, länsstyrelser och myndigheter som tillsammans som har ansvar för att anpassa samhället till kraftiga skyfall, menar Ann-Sofie Eriksson.


peter.a.johansson@sr.se