Ludvika

Sjuksköterskor får inte utföra hjärt och lungräddning

En sjuksköterska inom äldrevården i Ludvika har anmält kommunen till Socialstyrelsen.

Hon och kollegorna får inte ge hjärt och lungräddning, enligt kommunens policy. Personalen får inte heller utbildning eller nödvändig utrustning. Sjuksköterskan undrar nu hur personalen ska kunna agera vid hjärtstillestånd inom äldreboenden i Ludvika.