Lågt intresse för naturturismkurs

En kurs i naturturism hålls i Hedemora och i Orsa. Kursen vänder sig tll företagare som hyr ut naturnära boende eller som vill starta upp liknande verksamhet.

Här lär man sig guideteknik och artkunskap om fåglar och växter. Biologen Frida Hedin på Hushållningssälsskapet håller i kursen. Hon tror sig ha en förklaring till varför så få kursdeltagare: - Folk har väl mycket att göra, antingen har man semester eller så jobbar man med turister fullt upp, säger Frida Hedin.