Falun

Vårdförbundet kritiska till nedskärningar i skolhälsovården

Skolhälsovården i Falu kommun blir sämre i höst, det menar Vårdförbundet i Dalarna och säger att de som drabbas värst är eleverna.

- Arbetsgivaren försvarar sig med att elevantalet sjunker, men vi ser att det kommer att bli en kvalitetsförsämring utifrån att vi redan har utökade arbetsuppgifter och att elevantalet inte sjunker motsvarande mot vad man uppger, säger Gunilla Ordeus på Vårdförbundet i Dalarna.

- För att vi ska kunna utföra alla uppdrag som är oss ålagda kommer vi inte att kunna ha öppen mottagning i samma utsträckning som tidigare, fortsätter hon. Drygt en och en halv skolskötersketjänst ska försvinna i Falun i höst enligt kommunens sparförslag och man kommer även att dra ned på läkare inom skolan. Förändringarna betyder att det nu är 650 elever per skolsköterska i Falun, betydligt fler än vad Svenska Skolläkarföreningen rekommenderar. Vårdförbundet riktar också kritik mot att kommunen inte gjort klart på vilka skolor indragningarna kommer att ske.

- Vi vet inte till hösten hur det kommer att se ut, vilka skolsköterskor som ska ha vilka skolor eller vem som eventuellt får sluta.

- Man måste vara ärlig gentemot elever och föräldrar och tala om att det blir en väsentlig kvalitetsförsämring, avslutar Gunilla Ordeus. 

Malin Österberg

malin.osterberg@sr.se