Tjänstefel ledde till anmälan

En läkare på Falu lasarett har anmälts till Hälso- och sjukvårdensansvarsnämnd. Anmälan skedde efter att läkaren genomfört en ryggmärgsbedövning i samband med en förlossning. Läkaren ska då upprepade gånger ha stuckit fel i kvinnans ryggrad, vilket enligt anmälan resulterat i att hjärnvätska läckt ut i kroppen. Kvinnan uppger att hon ett halvår efter förlossningen fortfarande upplever värk som en följd av händelsen.