Mora

Flygplatsen vill förvara vapen

Mora flygplats vill se en lagändring som gör det möjligt även för kommunala flygplatser att förvara vapen och har därför skrivit till Justitiedepartementet. Mora flygplats har svårt att bekämpa de orädda orrar som spelar i området och som man anser är en säkerhetsrisk för flygtrafiken.

Flygplatsen har tidigare sökt om tillstånd att förvara vapen, men fått avslag med hänvisning till lagstiftningen.