Mora

Köer ställer till det för ambulansen

Trafiksituationen i centrala Mora har länge varit ett problem, särskilt i semester- och Vasaloppstider då det kan vara långa köer genom hela stan. Den här sommaren har det varit köer praktisk taget varje dag - något som skapar stora problem för ambulanstransporterna till och från Mora sjukhus.

- Det som påverkas är ju mest när man kör patienter som det inte är så bråttom med för då får vi inte bryta mot hastighetsbestämmelserna. Då tar det extra tid att komma in till akuten, säger ambulanssjukskötaren Anders Wallin.

Både riksväg 70 och E45:an går genom centrala Mora, och på Strandgatan har man kunnat se bilköer snigla sig fram nästan varje dag under sommaren. Men de värsta problem för ambulanserna finns på Noretbron å vid Noretrondellen säger sjuksköterskorna Åsa Wallin å Anette Nydelius.

- Det är smalt över bron och det är svårt att komma förbi när man har en stor bil och en prio ett. Det är på håret att man kommer igenom. Det finns ingen alternativ väg om man ska upp till lasarettet och genom centrum.

Problemen är väl kända hos kommunen och man har jobbat på att få till en förbättring i flera år, ett alternativ som varit aktuellt är att bygga en ny bro över älven som leder bort trafik från centrum, men planerna är kostsamma och långsiktiga.