Mora

Flygplatsen vill förvara vapen

Flygplatsen i Mora vill få tillstånd att förvara vapen. Ledningen har skrivit ett brev till Justitiedepartementet eftersom det krävs en lagändring för att en kommunal flygplats ska få göra detta. Bakgrunden är omfattande problem med fåglar kring landningsbanan.

- Vi har under lång tid haft problem med att det finns fåglar på flygplatsen, säger Nils-Artur Andersson som är flygplanschef.

Personalen på flygplatsen brukar ha uppsikt över fåglarna och åker emellanåt ut och skrämmer bort dem med bil. Men fåglarna har med tiden blivit orädda.
- Vid de tillfällena behöver man ha vapen på plats, säger Nils-Artur Andersson.
Vilken slags risk utgör fåglarna?
- Det utgör en risk att flygplanen kan kollidera med fåglarna. Det kan ge allvarliga skador och till och med ske olyckor.
Hittills har flygplatsen klarat sig från olyckor även om kollisioner har förekommit. Den senaste inträffade för bara några månader sedan.

Flygplatsen har tidigare anökt om tillstånd att få förvara vapen hos polismyndigheten men fått nej med hänvisning till lagen. Därför har de nu skrivit till justitiedepartementet att man vill se en lagändring.
- Vi vet faktiskt inte nu hur det kommer att gå men det här problemet finns på rätt många flygplatser. Och på många kommunala flygplatser så är det samma problem - att man inte får lov att förvara vapen.Matilda Eriksson Rehnberg
matila.eriksson-rehnberg@sr.se