Socialstyrelsen besöker servicehus i Falun

Efter det uppmärksammade fallet av vanvård på ett servicehus i Falun, där en man tvingades gå i samma blöja i fyra dagar, kommer nu Socialstyrelsen att besöka servicehuset. Socialstyrelsen kommer i början av november att göra en så kallad verksamhetstillsyn tillsammans med Länsstyrelsen, och kommer därefter att lämna sin rapport om fallet. Socialstyrelsen kommer också att besöka ett annat servicehus i Falun. Men det besöket är inte föranlett av några missförhållanden.