Brev blev liggande hos socialnämnden

Socialnämnden i Falun har låtit ett brev ligga så länge att en ung kvinna gått miste om möjligheten att få sitt ärende prövat i Kammarrätten. Nu vill nämnden reparera skadan genom att låta kvinnan ansöka om socialbidrag igen.
Det handlar om en ung kvinna i Falun som sökte så kallat bistånd enligt socialtjänstlagen, i vardagligt tal kallat socialbidrag. Men socialnämnden sa nej, och avslog hennes begäran. Kvinnan tyckte att socialnämnden hade fel, så hon överklagade socialnämndens beslut. Först till Länsrätten och sedan till Kammarrätten. Men hennes överklagan nådde aldrig Kammarrätten. Kvinnan skickade nämligen det överklagandet till fel adress - till socialnämnden. Och på socialnämnden blev brevet liggade i ungefär två veckor, trots att myndigheter är skyldiga att hjälpa till och skicka sådana brev till rätt instans. När brevet väl nådde fram till rätt adress hade sista datum för överklagan passerats, så kvinnans möjlighet att få sin sak prövad var förlorad - bortschabblad av socialnämnden i Falun. Åsa Johansson, chef för försörjningssektionen på socialkontoret i Falun, säger att någon har gjort en miss helt enkelt, och kallar det hela mycket olyckligt. För att den unga kvinnan ska få chansen att få sin sak prövad som hon har rätt till ska hon nu erbjudas att komma in med sin första ansökan om socialbidrag på nytt.