Konflikt om dyr resa till Tjeckien

Mer än dubbelt så dyr blev en resa till Tjeckien som Borlänge kommun arrangerade i somras. Resan beräknades kosta kommunen 250.000 kronor netto, och slutsumman blev 545.000 kronor - nästan 120 procent dyrare än budgeterat.
Det handlar bland annat om resekostnader, konsultarvoden, hotellkostnader och till och med böter i Tjeckien som orsak till fördyringen av resan. Moderata kommunpolitikern Ulla Olsson i Borlänge är mycket kritisk till hur det här har skötts och tycker att den ansvarige politikern, socialdemokraten Lars-Erik Skoglund, ska fundera på om han kan fortsätta inom kommunalpolitiken efter det här. Lars-Erik Skoglund menar å sin sida att han borde ha haft bättre grepp om kostnaderna, men också att resan blev lyckad och att internationella engagemang måste få kosta.