Gymnasieskola i Falun anmäld till Skolverket

En förälder till en elev vid Haraldsbogymnasiet i Falun har anmält skolan till Skolverket. Föräldern anser att skolan bryter mot lagen när eleverna på fordonsprogrammet tvingas betala en del av sin utrustning själva. Enligt lagen ska ju skolan vara avgiftsfri.
Bland annat får eleverna själva betala de skyddskläder de behöver i skolan. Skolverket har tidigare kritiserat en gymnasieskola i Malmö efter en liknande anmälan. Skolchefen i Falun, Peter Berglund, har i ett brev till föräldern sagt att han bara ser Skolverkets kritik mot Malmö som en rekommendation, och att Falu kommun därför kan fortsätta ta ut avgifter, vad än skolverket säger.