Marknader kräver uppmärksamma konsumenter

Idag har höstupplagan av Rättviks marknad börjat. Många mynt, sedlar och varor byter ägare under de tre marknadsdagarna. Men vad gör man som kund om man inte är nöjd med sin vara? Efter de tre dagarna är ju marknadsstånden borta - vad gör man då om man vill reklamera någonting som man köpt?
Enligt lagen är försäljare på en marknad tvugna att ha en skylt med uppgifter om namn, adress och telefonnummer till försäljaren, så att kunderna har möjlighet att kontakta försäljaren i efterhand. Den kund som köper varor för mer än 300 kronor ska dessutom få med sig den informationen skriftligt. Enligt Konsumenköplagen har kunden rätt att reklamera varan om det är något fel på den vid köpet. Den rätten har kunden i tre år, och det gäller såväl i butik som vid försäljning på en marknad. Men konsumenterna är mindre benägna att reklamera varor som är köpta på marknader. - Man kanske har lite mer tålamod och större tolerans med varor som säljs på marknader. Så reklamationerna kanske inte är så många som när man köper något i butik. Det kanske uppfattas som lite krågligt, säger Veronica Lidman Ek, konsumentsekreterare i Falun.