Antalet konkurser minskar

Antalet företagskonkurser i Dalarna har minskat ganska kraftigt hittills i år. Under årets tre första kvartal har 100 företaget gått i konkurs i länet och det är en minskning med 22 procent jämfört med samma period i fjol.
I landet som helhet har företagskonkurserna däremot ökat något i antal. Det är Affärs- och kreditupplysningsföretaget UC som presenterat de här siffrorna i dag.