Tredimensionell bild på displayen

Tredimensionell TV, röntgenbilder och dataspel i tre dimensioner är några exempel på nya tillämpningar där nyligen framtagen tredimensionell teknik tillämpas praktiskt. Djupeffekten beror på att den nya skärmen egentligen är flera olika skärmar i en. En vanlig TV- eller dataskärm visar en enda bild, men 3D-skärmen har flera skikt efter varann, som visar olika bilder, som tillsammans blir en bild som ser tredimensionell ut. Den nya tekniken presenteras för närvarande vid en två dagar lång konferens om displayforskning i Teknikdalen i Borlänge, och professor Kent Skarp - som är är chef för Swedish LCD Center och har varit med att forska fram den nya tekniken - leder den konferensen. Ett hundratal deltagare från hela världen är med under konferensen, och de första tillämpningarna kommer troligen att bli inom sjukvård, med tredimensionella röntgenbilder, och inom forskning och konstruktionsarbete, där tredimensionella bilder underlättar arbetet.