Krav på Lars-Erik Skoglunds avgång

Vänsterpartiet, miljöpartiet och moderaterna i Borlänge kräver nu i ett uttalande att socialdemokraten Lars Erik Skoglund lämnar alla sina politiska uppdrag i kommunen. Lars-Erik Skoglund var ansvarig för sommarens kulturella vänortsbesök i Tjeckien. Och han har dom senaste dagarna kritiserats för ekonomiska vidlyftigheter i samband med besöket och bristande redovisning efter det. Skoglund som är vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i omsorgsnämnden måste avgå efter det som hänt, menar bland andra vänsterpartiets Leif Lindström