Behöver mer tid för mordutredning

Åklagare Olle Sohlberg kommer inte att hinna väcka åtal mot sambon till Marie Samuelsson den här veckan och begär därför att häktningen av mannen ska förlängas.
Husrannsakan är ännu inte klar, vilket gör att åklagaren vill ha ytterligare tre veckor på sig att slutföra utredningen. På torsdag ska tingsrätten ta ställning till hans begäran om att förlänga häktningstiden.