Skoglund sitter kvar på sin post

Lars-Erik Skoglund, vice ordförande i kommunstyrelsen sitter kvar ett tag till. Beslutet att vänta tills alla fakta ligger på bordet kom igår, när Peter Hultqvist kallade alla partier i fullmäktige till möte.
Flera partier i Borlänge har krävt att Skoglund måste avgå efter den kritik han fått för bland annat ekonomiska vidlyftigheter i samband med sommarens vänortsbesök i Tjeckien. Revisionen kommer att göra en totalgenomgång av ärendet där alla kostnader kommer att analyseras och man kommer att gå igenom fakturor och verifikat och sedan lägga förslag på slutsatser och åtgärder. Revisionen ska också analysera om det funnits någon personlig vinning eller om personliga utgifter har blivit täckta. Den 20 oktober ska det här vara klart och då först kommer det att bli aktuellt med någon åtgärd. Peter Hultqvist är inte oroligt för att nåt sånt här kommer att hända igen utan tror att enbart uppmärksamheten har ett preventivt syfte. - Det grundläggande är att vi måste ha en total genomgång av hela det här ärendet. Allmänheten måste kunna lita på att ingenting kommer att vara obearbetat när det här slutredovisas den 20 oktober, säger Peter Hultqvist.