Kulturministern: Dövas TV ska ligga i Leksand!

Sveriges Television ska spara pengar, och ett av förslagen handlar om att flytta Dövas TV från Leksand. Men kulturminister Marita Ulvskog säger till Dalanytt att Dövas TV inte får flyttas från Leksand.
Det står uttryckligen i Sveriges Televisions sändningstillstånd att den teckentolkade produktionen, Dövas TV, ska ligga i Leksand. Och det går inte att ändra på så länge det nuvarande sändningstillståndet gäller. Marita Ulvskog tror inte att det kommer att finnas någon majoritet för att släppa kravet om placeringen till nästa avtal.