Elektroniska recepten ökar

50 procent - alltså hälften - av recepten från öppenvården i Dalarna överfördes under september elektroniskt till apoteken. Andelen e-recept har därmed ökat med 8 procentenheter på bara en månad.
I landet som helhet är dock andelen än så länge bara drygt 20 procent. Med e-recept kan man minska antalet tillfällen då apotekspersonal måste ringa och kontrollera ordinationen. Det innebär en tidsbesparing för både läkare och apotek och medför också ökad säkerhet.