"Limbyaffären en seger för företags-Sverige"

Stiftelsen Centrum för rättvisa, som bland annat bevakar företagarfrågor och näringsfrihet, tycker att uppgörelsen mellan kommunala bolaget Orsa-Grönklitt och företagaren Tommy Limby är en viktig principiell seger för företagarna i hela Sverige.
Stiftelsens jurist Gunnar Strömer säger att det här visar att kommuner inte får behandla företagare godtyckligt för egen vinning. Dessutom visar det, menar Strömer, att kommuner inte heller ska göra sådant som enskilda företagare kan göra bättre och dit hör skiduthyrning.