Stopp på Dalabanan i helgen

Järnvägstrafiken efter Dalabanan delen Borlänge-Avesta/Krylbo stängs under 19 timmar i helgen på grund av underhållsarbeten. Stoppet sker från i morron kl 1815 till söndag kl 1315. Fyra persontåg berörs och ersätts med bussar. Beräknad försening till slutstation är cirka 30 minuter.